Патент и дизайн

Дизайнът е комплексен обект на интелектуална собственост, защото България [...]