КОНКУРЕНТНО ПРАВО

Манев&Партнърс има богата и дългогодишна практика в сферата „конкурентно право“ и защитата от нелоялна конкуренция. В кантората работят едни от най-изявените специалисти в областта, които освен практически постижения имат и принос в изясняване на научните аспекти на законодателството в областта на конкуренцията.

Услугите, които Манев&Партнърс предлага в сферата на конкурентното право, включват:

Kонкурентното право и антитръстовото законодателство на ЕС


1. Консултации в областта на конкурентното право на Република България и антитръстовото законодателство на ЕС, по-конкретно консултации, свързани със:
  • забранени споразумения, решение на сдружения на предприятия и съгласувани практики (картели);
  • злоупотреба с монополно и господстващо положение на пазара;
  • концентрация на стопанска дейност;
  • нелоялна конкуренция.