КОНКУРЕНТНО ПРАВО

Манев&Партнърс има богата и дългогодишна практика в сферата „конкурентно право“ и защитата от нелоялна конкуренция. В кантората работят едни от най-изявените специалисти в областта, които освен практически постижения имат и принос в изясняване на научните аспекти на законодателството в областта на конкуренцията.

Услугите, които