ТЪРГОВСКО ПРАВО

1. Консултации при подготовка и договаряне на търговски сделки (изготвяне на предложения за защита на интересите на клиента, насоки и съдействие при търговски преговори). Търговско право