ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Засиленият интерес, както на българския, така и на чуждестранния бизнес, към публичните проекти, включително такива, финансирани със средства от ЕС, увеличи многократно броя на обществени поръчки през последните години в Република България, поради което тяхната регламентация претърпя редица промени. В сила от 15 април 2016 г. е изцяло нов Закон за обществени поръчки  (