ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Засиленият интерес, както на българския, така и на чуждестранния бизнес, към публичните проекти, включително такива, финансирани със средства от ЕС, увеличи многократно броя на обществени поръчки през последните години в Република България, поради което тяхната регламентация претърпя редица промени. В сила от 15 април 2016 г. е изцяло нов Закон за обществени поръчки  (ЗОП), като е приет и Правилник за прилагането му (ППЗОП) . Ето защо, както за Възложителите, така и за Участниците в процедурите за възлагане на обществената поръчка, стана все по-необходимо използването на експертна помощ. Ние от адвокатска кантора Manev & Partners залагаме на дългогодишната си експертиза на национално и европейско ниво.

Услуги в сферата на обществените поръчки


Услугите, които кантората ни предлага в сферата на обществените поръчки, включват:

1. Консултации на възложители и участници в процедури, свързани с прилагането на ЗОП и ППЗОП, както и европейското законодателство.