Slide

Адвокатска Кантора – М&П

Манев & Партнърс е българска адвокатска кантора, създадена в София през 1993 от Костадин Манев и специализирана в областта на интелектуалната собственост, която в наши дни е една от водещите кантори в тази област. Ние, специалистите от „Манев & Партнърс“, консултираме и представляваме широк кръг от клиенти – от големи корпорации до индивидуални изобретатели и предприемачи, автори, артисти и продуценти. Защитата на интелектуалната собственост, във всичките ù възможни форми, е основният акцент в дейността ни. Притежаваме и отлична експертиза в сферата на конкурентното право,
обществените поръчки, административното, дружественото правo, а и търговското право като цяло. По този начин осигуряваме широк диапазон от закрила на бизнес интересите на нашите клиенти.

+0
Регистрирани марки
+0
Регистрирани дизайни
+0
Патента за изобретения
+0
Регистрирани полезни модели
Индустриална собственост
Aвторско право
Конкурентно право
Обществени поръчки
Tърговско право

Сфери на дейност

Обхватът на нашата консултантска дейност е с акцент в областта на интелектуалната собственост – индустриална собственост, нелоялна конкуренция, закрила на производствен опит и авторско право. Имаме значителен опит и в областта на конкурентното право в неговата цялост, обществените поръчки и концесиите, административното и търговското право. В адвокатска кантора „Манев & Партнърс“ предлагаме широкообхватни услуги като консултации, анализ на фактическа и правна обстановка, изготвяне на становища и цялостни стратегии за защита на бизнес модели, подготовка на договори и различни документи, представителство, правна помощ и съдействие при съдебни спорове в административни, граждански и наказателни производства пред всички държавни органи.

На международно ниво предлагаме правна помощ, съдействие и представителство пред Европейското патентно ведомство, Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (марки и дизайни на Европейския съюз), Световната организация за интелектуална собственост, както и европейските съдилища – Съд на Европейския съюз и Общ съд.

Индустриална собственост
Aвторско право
Конкурентно право
Обществени поръчки
Tърговско право

Сфери на дейност

Обхватът на нашата консултантска дейност е с акцент в областта на интелектуалната собственост – индустриална собственост, нелоялна конкуренция, закрила на производствен опит и авторско право. Имаме значителен опит и в областта на конкурентното право в неговата цялост, обществените поръчки и концесиите, административното и търговското право. В адвокатска кантора „Манев & Партнърс“ предлагаме широкообхватни услуги като консултации, анализ на фактическа и правна обстановка, изготвяне на становища и цялостни стратегии за защита на бизнес модели, подготовка на договори и различни документи, представителство, правна помощ и съдействие при съдебни спорове в административни, граждански и наказателни производства пред всички държавни органи.

На международно ниво предлагаме правна помощ, съдействие и представителство пред Европейското патентно ведомство, Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (марки и дизайни на Европейския съюз), Световната организация за интелектуална собственост, както и европейските съдилища – Съд на Европейския съюз и Общ съд.

ЕКИП

адвокатска кантора, адвокат софия, адвокатско дружество

Костадин Манев

Управляващ партньор, адвокат
адвокатска кантора, адвокат софия, адвокатско дружество

Петьо Славов

Партньор, адвокат

Адвокатска кантора Манев & Партнърс и екипът са част от:

адвокатска кантора, адвокат софия, адвокатско дружество
адвокатска кантора, адвокат софия, адвокатско дружество
адвокатска кантора, адвокат софия, адвокатско дружество
адвокатска кантора, адвокат софия, адвокатско дружество
адвокатска кантора, адвокат софия, адвокатско дружество

Част от класациите, в които участваме ежегодно, са:

адвокатска кантора, адвокат софия, адвокатско дружество
адвокатска кантора, адвокат софия, адвокатско дружество