ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Манев&Партнърс има богат и дългогодишен опит в областта интелектуална собственост, като предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на обектите на интелектуална собственост.

Освен във фазата на регистрация на обектите на индустриална собственост нашият екип осъществява и последваща защита при нарушение на правата върху тези обекти както по съдебен, така и извънсъдебен път.

Промишлената собственост се отнася до правната защита на нематериални активи, свързани с изобретения, дизайни, търговски марки и търговски тайни в контекста на промишлени или търговски дейности. Защитата на индустриалната собственост е от изключителна важност за предприятията, за да опазят своите иновации, да запазят конкурентните си предимства и да запазят пазарните си позиции. Нека разгледаме значението на защитата на индустриалната собственост и методите, използвани за защита на тези ценни активи.

Защитата на индустриалната собственост обхваща различни правни механизми, целящи да предотвратят неразрешеното използване, възпроизвеждане или експлоатация на интелектуална собственост. Една от основните форми на защита е осигуряването на патенти, които предоставят и