ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Манев&Партнърс има богат и дългогодишен опит в областта интелектуална собственост, като предлага цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на обектите на интелектуална собственост.

Освен във фазата на регистрация на обектите на индустриална собственост нашият екип осъществява и последваща защита при нарушение на правата върху тези обекти както по съдебен, така и извънсъдебен път.