ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Манев&Партнърс има богат и дългогодишен опит в областта интелектуална собственост, като предлага цялостен анализ и комплексна