Основана през 1993 година от Костадин Манев, Манев енд Партнърс е една от първите
кантори в България, специализирани в областта на интелектуалната собственост и
конкурентното право. С усилена работа в България и чужбина, включително на ниво
Европейски съюз, кантората в продължение на над 25 години е лидер в основните си
сфери на дейност, предоставяйки обширни услуги за всички представители на бизнеса.

Дори разположени само в София, в областта на интелектуалната собственост ние
представляваме клиенти не само пред българските органи, но и пред Европейското
патентно ведомство (European Patent Office) и Службата за интелектуална