Основана през 1993 година от Костадин Манев, Манев енд Партнърс е една от първите
кантори в България, специализирани в областта на интелектуалната собственост и
конкурентното право. С усилена работа в България и чужбина, включително на ниво
Европейски съюз, кантората в продължение на над 25 години е лидер в основните си
сфери на дейност, предоставяйки обширни услуги за всички представители на бизнеса.

Дори разположени само в София, в областта на интелектуалната собственост ние
представляваме клиенти не само пред българските органи, но и пред Европейското
патентно ведомство (European Patent Office) и Службата за интелектуална собственост
на Европейския съюз (European Union Intellectual Property Office). Създадохме и
разполагаме в момента със стабилна партньорска мрежа в страните от Балканите, Русия
и бившите съветски републики, както и в много други страни по света, като изградихме
устойчиви бизнес отношения с професионалисти в интелектуалната собственост, за да
гарантираме на нашите клиенти максимален успех и ефективност. В годините на
упорит труд и с всеотдайност ние придобихме много практика извън България и чрез
нашите партньори успяваме да координираме производствата на нашите клиенти,
които често са много специфични за всяка отделна страна.