Основана през 1993 година от Костадин Манев, Манев енд Партнърс е една от първите
кантори в България, специализирани в областта на интелектуалната собственост и
конкурентното право. С усилена работа в България и чужбина, включително на ниво
Европейски съюз, кантората в продължение на над 25 години е лидер в основните си
сфери на дейност, предоставяйки обширни услуги за всички представители на бизнеса.

Дори разположени само в София, в областта на интелектуалната собственост ние
представляваме клиенти не само пред българските органи, но и пред Европейското
патентно ведомство (European Patent Office) и Службата за интелектуална собственост
на Европейския съюз (European Union Intellectual Property Office). Създадохме и
разполагаме в момента със стабилна партньорска мрежа в страните от Балканите, Русия
и бившите съветски републики, както и в много други страни по света, като изградихме
устойчиви бизнес отношения с професионалисти в интелектуалната собственост, за да
гарантираме на нашите клиенти максимален успех и ефективност. В годините на
упорит труд и с всеотдайност ние придобихме много практика извън България и чрез
нашите партньори успяваме да координираме производствата на нашите клиенти,
които често са много специфични за всяка отделна страна.

В допълнение към нашата юридическа практика като квалифицирани специалисти и експерти с дългогодишен опит в интелектуалната собственост, мнозина от нас са участвали в управлението на Патентно ведомство на Република България, на Комисията за защита на конкуренцията на Република България, както и на Европейското патентно ведомство и на Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз, което обогати значително нашата експертиза чрез стабилни професионални контакти на национално и европейско ниво.

Със специално внимание към професионалните нужди на нашите клиенти, ние се стремим да предоставяме висококачествено съдействие и индивидуален подход към всеки, без значение дали са големи корпорации или самостоятелни предприемачи.

Ние изграждаме дългосрочни стратегии за нашите клиенти, като гарантираме максимални усилия в името на успеха им, а също така – при изгодни финансови условия за тях. Гордеем се  с успехите  на нашите клиенти, работейки вече десетилетия на националния и международен пазар! Техните успехи са нашата цел, носят ни професионално удовлетворение, съзнавайки, че интелектуалната собственост е имала значителен, съществен, а в повечето случаи и решаващ принос за това.

За нас закрилата на интелектуалната собственост е изкуство. Самата тя, дълбоко същностна характеристика на човешката цивилизация, е мощен инструмент за успеха на всеки човек – автор, предприемач, а и на цялото човешко общество, който инструмент ние сме щастливи да прилагаме за защита на интересите на нашите партньори.

Slide