Slide

Адвокатска Кантора – М&П

Манев & Партнърс е българска адвокатска кантора, създадена в София през 1993 от Костадин Манев и специализирана в областта на интелектуалната собственост, която в наши дни е една от водещите кантори в тази област. Ние, специалистите от „Манев & Партнърс“, консултираме и представляваме широк кръг от клиенти – от големи корпорации до индивидуални изобретатели и предприемачи, автори, артисти и продуценти. Защитата на интелектуалната собственост, във всичките ù възможни форми, е основният акцент в дейността ни. Притежаваме и отлична експертиза в сферата на конкурентното право,
обществените поръчки, административното, дружественото правo, а и търговското право като цяло. По този начин осигуряваме широк диапазон от закрила на бизнес интересите на нашите клиенти.

+0
Регистрирани марки
+0
Регистрирани дизайни
+0
Патента за изобретения
+0
Регистрирани полезни модели
Индустриална собственост
Aвторско право
Конкурентно право
Обществени поръчки
Tърговско право

Сфери на дейност

Обхватът на нашата консултантска дейност е с акцент в областта на интелектуалната собственост – индустриална собственост, нелоялна конкуренция, закрила на производствен опит и авторско право. Имаме значителен опит и в областта на конкурентното право в неговата цялост, обществените поръчки и концесиите, административното и търговското право. В адвокатска кантора „Манев & Партнърс“ предлагаме широкообхватни услуги като консултации, анализ на фактическа и правна обстановка, изготвяне на становища и цялостни стратегии за защита на бизнес модели, подготовка на договори и различни документи, представителство, правна помощ и съдействие при съдебни спорове в административни, граждански и наказателни производства пред всички държавни органи.

На международно ниво предлагаме правна помощ, съдействие и представителство пред Европейското патентно ведомство, Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (марки и дизайни на Европейския съюз), Световната организация за интелектуална собственост, както и европейските съдилища – Съд на Европейския съюз и Общ съд.

Индустриална собственост
Aвторско право
Конкурентно право
Обществени поръчки
Tърговско право

Сфери на дейност

Обхватът на нашата консултантска дейност е с акцент в областта на интелектуалната собственост – индустриална собственост, нелоялна конкуренция, закрила на производствен опит и авторско право. Имаме значителен опит и в областта на конкурентното право в неговата цялост, обществените поръчки и концесиите, административното и търговското право. В адвокатска кантора „Манев & Партнърс“ предлагаме широкообхватни услуги като консултации, анализ на фактическа и правна обстановка, изготвяне на становища и цялостни стратегии за защита на бизнес модели, подготовка на договори и различни документи, представителство, правна помощ и съдействие при съдебни спорове в административни, граждански и наказателни производства пред всички държавни органи.

На международно ниво предлагаме правна помощ, съдействие и представителство пред Европейското патентно ведомство, Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (марки и дизайни на Европейския съюз), Световната организация за интелектуална собственост, както и европейските съдилища – Съд на Европейския съюз и Общ съд.

ЕКИП

Костадин Манев

Управляващ партньор, адвокат

Петьо Славов

Партньор, адвокат

Адвокатска кантора Манев & Партнърс и екипът са част от:

Част от класациите, в които участваме ежегодно, са: