Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/partners/public_html/inc/head_operations.php on line 8
Новини - МС Партнърс

Новини

Промени в начина на посочване на стоките и услугите при заявяване на марка пред Патентно Ведомство

21.03.2013

 

Уважаеми дами и господа,

"Manev & Partners" информира за предстоящите промени в практиката на Патентно ведомство във връзка с посочването на стоките и услугите при подаване на заявка за марка. Към момента отделните ведомства от ЕС прилагат различни подходи при определяне обхвата на правната закрила при регистрациите на марки, в които са посочени термините от заглавията на класовете по Ницска класификация. По-голяма част от тях използват подхода, че заглавието на класа означава това, което конкретно казва. Съгласно това разбиране цитираният термин обхваща не повече от това, което се вмества в неговото смислово значение. За останалите ведомства, сред които и БПВ заглавието на класа предоставя закрила за  всички стоки или услуги, включени  в азбучния списък на съответния клас.

Тези различни тълкувания пораждат трудности и предизвикват объркване сред заявителите, подаващи заявки пред различни ведомства тъй като един и същ списък на стоки или услуги може да се тълкува по различен начин. Различните подходи водят до правна несигурност и липса на предвидимост в случаите на претендиране на приоритет, старшинство, отменяне, заличаване, експертиза и в производства по опозиция.

В своето Решение по дело С-307/10, Съдът на ЕС се е произнесъл по отношение на стандартите за яснота и точност, които следва да бъдат прилагани по отношение на класирането на стоките или услугите при подаване на заявка за регистрация на марка. Част от горепосоченото решение е, че закрила ще се предоставя само за стоките и услугите, които са изрично упоменати, а в случаите когато се търси цялостна закрила трябва да се уточни, че „искането се отнася до всички стоки / услуги, изброени в азбучния списък на този клас”, ако заявителят не го запише изрично, закрилата се предоставя само за "това, което е конкретно казано". Промяната няма да засегне заявените и регистрирани преди 01.03.2013г. марки. За тях тълкуването ще е, че когато е посочено заглавието на класа, закрилата е за всички стоки и услуги, посочени в него. За всички подадени след тази дата заявки за марки, промените ще са в сила.

За повече информация: www.bpo.bg

 


Архив

Manev & Partners – домакин на ежегодната есенна конференция на AVRIO Advocati

Адв. Костадин Манев, управляващ партньор в „Манев & Партнърс“, бе избран за арбитър и член на Арбитражен съвет на Арбитражен съд при КРИБ

Награда за особени заслуги в областта на интелектуалната собственост

20 години защита на интелектуалната собственост в Европа – 20 години от създаването на ОХИМ

Награди изобретател на годината 2014

Програма „Конкурентоспособност“

40 години Европейска Патентна Конвенция – 40 години насърчаване на европейския пазар за иновации и технологии

"Manev&Partners" Ви канят на семинар "Екобиотехнологии - предизвикателства и бизнес в Европа и България"

"Manev & Partners" съдейства за преустановяване на нарушение на регистрирана търговска марка

Единният европейски патент - вече с официално одобрение от Европарламента

1 | 2 | 3 | 4 »

© 2008 - 2020 МС Партнърс. Всички права запазени.
Уеб дизайн и програмиране: M3 Web