Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/partners/public_html/inc/head_operations.php on line 8
Новини - МС Партнърс

Новини

OHIM представя създаването на нови Насоки относно практиките по търговски марки и дизайн

13.12.2012

 

Manev&Partners има удоволствието да информира за новите инициативи на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM). Към момента практиките на OHIM се отразяват в Ръководство за практиките по търговски марки и ръководство за практиките по регистрираните дизайни. Тези ръководства са цялостно преразгледани през 2012 година. Ведомството също така има насоки относно дизайните на Общността и марките на Общността. Те обаче, не се преразглеждат редовно и последната актуализация е от 2007г.

Новият процес

Липсата на систематизирана и обобщена информационна система, която да събира в себе си практиките относно търговските марки и дизайните поражда необходимостта от създаването на т.н. от OHIM Насоки.  Те ще бъдат ясни, структурирани и достъпни за всеки, който желае да се запознае по-детайлно с практиките по съответните казуси. В свое писмо, от месец май тази година, адресирано до националните патентни ведомства, президентът Кампинос заяви, че Насоките ще бъдат циклични и  отворени. Циклични - тъй като ще се актуализират и изготвят на годишна основа, разделени на два работни периода от по 12 месеца всеки - първият ще се провежда между януари и декември, а вторият между юни и юли. Процесът до голяма степен ще работи и ще вземе под изключително внимание обратната връзка получена от Националните Ведомства и потребителите, което именно ги прави - отворени.

Усилията вложени в разработването на новите Насоки целят по-добрата хармонизация между различните инстанции, предоставяне на възможност за предвиждане на крайното решение и по-този  начин подобряване на качеството на работа и улесняване на процедурите пред OHIM.

Процесът ще преминава през три основни етапа

Изготвянето на Насоките ще преминава през три основни етапа, всеки от който се състои от няколко действия. Първо ще се информират заинтересованите лица за промените - запознаване с плана за промяна, сроковете, какво ще представляват насоките. Това до голяма степен вече е изпълнено. На този етап всеки може да изпраща становища, коментари, примери за практики, които ще се вземат предвид при изготвянето на Насоките. Вторият етап е подготовката на проект на Насоките от Ведомството - те се изготвят от междуведомствени екипи и включват в всички получени становища и коментари на предходният етап. По време на последната фаза се извършва приемането на така изготвените Насоки. Тук влиза и процедурата по превод на всичките официални езици на ЕС.

Първият цикъл на Насоките относно практиките ще бъде изготвен в първият работен период и ще започне през януари 2013 година, като се очаква да бъде завършен през декември 2013 година.

Така планираните Насоки, ще увеличат значително ефективността и качеството на функциониране на Ведомството, предоставяйки на потребителите и местните представители детайлна информация за практиките относно търговските марки и дизайн и ще спомогнат улесняването на работата чрез директно разрешаване на подобните и идентични казуси.

Екъпът на Manev&Partners и европейските адвокати по търговски марки и дизайн, които подпомагат екипа, приветстваме поредната инициатива на OHIM и я оценяваме като много ценен източник на информация и изключително полезна за практиката. Ние сме убедени, че тези Насоки в допълнение с отзивите на потребителите и тяхното становище, в съчетание с професионализма, който влагаме в работата си, ще ни помогнат да бъдем още по-полезни и ефективни с нашите клиенти.

Източник на информация: OHIM

 


Архив

Manev & Partners – домакин на ежегодната есенна конференция на AVRIO Advocati

Адв. Костадин Манев, управляващ партньор в „Манев & Партнърс“, бе избран за арбитър и член на Арбитражен съвет на Арбитражен съд при КРИБ

Награда за особени заслуги в областта на интелектуалната собственост

20 години защита на интелектуалната собственост в Европа – 20 години от създаването на ОХИМ

Награди изобретател на годината 2014

Програма „Конкурентоспособност“

40 години Европейска Патентна Конвенция – 40 години насърчаване на европейския пазар за иновации и технологии

"Manev&Partners" Ви канят на семинар "Екобиотехнологии - предизвикателства и бизнес в Европа и България"

Промени в начина на посочване на стоките и услугите при заявяване на марка пред Патентно Ведомство

"Manev & Partners" съдейства за преустановяване на нарушение на регистрирана търговска марка

1 | 2 | 3 | 4 »

© 2008 - 2020 МС Партнърс. Всички права запазени.
Уеб дизайн и програмиране: M3 Web