Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/partners/public_html/inc/head_operations.php on line 8
Patent Watch® - Интелектуална Собственост - Сфери на дейност - МС Партнърс

Сфери на дейност - Интелектуална Собственост - Patent Watch®

PATENT WATCH е дългосрочна услуга, разработена така, че притежателят на патент да получава конкретна информация за законоустановените срокове в България в областта на патентите и за публикуваните в България патенти, които се отнасят за същата област на техниката.  

ОБЕКТ НА НАБЛЮДЕНИЕ
В зависимост от нуждите на клиента можем да осъществим наблюдение на публикациите в официалния бюлетин на Патентното ведомство за конкретна област на техниката; за конкретен заявител.

ПЕРИОД НА НАБЛЮДЕНИЕ
Предлагаме тази услуга за период от минимум една година.

РЕЗУЛТАТИ
Ще Ви представим подробни отчети за осъщественото наблюдение и намерените патенти. В зависимост от резултатите ние ще Ви изпратим и нашия професионален анализ, и предложение за действия, ако преценим, че са намерени проблемни патенти.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА УСЛУГАТА PATENT WATCH

  • получавате актуален анализ за патента, който притежавате, и за патентите в същата област на техниката;
  • получавате конкретно професионално предложение за действия срещу потенциални нарушители на патента Ви;
  • получавате възможност за заплащане на годишните патентни такси при специална отстъпка от размера на хонорара;
  • като допълнително предимство ще получите и отстъпка за всички услуги, предоставени от нас относно въпроси, свързани с интелектуалната собственост.

© 2008 - 2020 МС Партнърс. Всички права запазени.
Уеб дизайн и програмиране: M3 Web